۱۳۸۷ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

سه ركن اصلي زندگي سالم

بسياري از جوان ها رسيدن به سن خاص ويا دارا بودن شرايط متعارف مادي را، براي ازدواج كافي مي دانند، در حالي كه در كنار رشد جسمي، رسيدن به رشداجتماعي، اخلاقي و عاطفي از شروط لازم براي ازدواج است كه به آن اشاره مي كنيم:
بسياري از جوان ها رسيدن به سن خاص ويا دارا بودن شرايط متعارف مادي را، براي ازدواج كافي مي دانند، در حالي كه در كنار رشد جسمي، رسيدن به رشداجتماعي، اخلاقي و عاطفي از شروط لازم براي ازدواج است كه به آن اشاره مي كنيم:
1) رشد اجتماعي
رشد اجتماعي، سازگاري خوب اجتماعي با همه‎ي آدم ها و از جمله با همسري است كه قرار است عمري با او زندگي كنيم. افرادي كه در زندگي مشتركشان رعايت حقوق همسر را مي‎كنند، احترام مي‎گذارند و حق تصميم‎گيري براي همسر قائل مي شوند از رشد اجتماعي برخوردارند. يكي ديگر از مشخصه‎هاي رشد اجتماعي، داشتن استقلال فكري است. افراد مستقل توانايي‎ها و محدوديت هايشان را به خوبي مي شناسند و اين شناخت به تصميم گيري صحيح كمك مي كند، آنها در مورد مسائل مختلف خوب مي انديشند و ارزيابي مي كنند و پيامدها و نتايج كارهاي خود را بر عهده مي گيرند. در بسياري از ازدواج ها عدم استقلال يكي از زوجين باعث بروز اختلافات بسياري مي شود. افرادي كه استقلال ندارند، وابسته‎اند و توجهشان بيشتر معطوف به ديگران است تا خودشان ، اهل فكر كردن و انديشيدن نيستند وچون خود را قبول ندارند دائماً دنبال كسي هستند تا به جاي آنها تصميم بگيرد و مسئوليت را از گردن آنها سلب كند. گاهي حتي براي امور ساده اي مثل انتخاب رنگ پارچه دچار تزلزل مي‎شوند. افرادي كه روحيه استقلال طلبانه ندارند زندگي مشترك ناموفقي خواهند داشت.
استقلال فكري از دو راه به دست مي آيد: يكي از طريق مطالعه ( درسي، متفرقه و آزاد ) در مورد چگونگي رفتارهاي اجتماعي و ديگري از طريق تجربه ؛ به اين معنا كه تجربه اي كه از كارهاي گذشته داريم درمورد كارهاي آتي در نظر بگيريم . در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه مستقل بودن به معناي مشورت نكردن نيست، استقلال فكري وقتي تحقق پيدا مي‎‎كند كه هدفي را كه شخص دنبال مي كند تنها به واسطه صحبت ديگران زير پا نگذارد بلكه براي رسيدن به آن اهداف از مشورت كردن با ديگران استفاده كند.
يكي ديگر از فاكتورهاي رشد اجتماعي اعتماد به نفس است. يعني باور داشتن توانايي ها و شناخت محدوديت ها و اين كه فرد بداند، مي‎تواند از عهده ي مسئوليت هاي خود برآيد. مي توان اعتماد به نفس را نوعي واقع بيني نيز دانست؛ زيرا افرادي كه داراي اعتماد به نفس هستند، تصوير درستي ازخود دارند و افرادي كه اعتماد به نفس ندارند مردد و دودل هستند، كاري را شروع كرد ه ولي به آخر نمي رسانند و بيشتر منفي بافند. " من نمي توانم " ،" غير ممكن است" ،" نمي توانم تصميم بگيرم " جملاتي هستند كه اين افراد زياد به كار مي برند و تحت تأثير ديگران قرار گرفته، تصميم‎گيري شان سست مي شود. نقطه مقابل اين افراد، افراد مغرورند كه توانايي هاي خود را بيش از اندازه مي پندارند و در ارزيابي خود دچار اشتباهند. براي تقويت اعتماد به نفس بايد شناخت واقع‎بينانه‎اي از توانايي‎ها و نقاط مثبت خود داشته باشيم و آنها را تقويت كنيم. به كار بردن عبارات مثبت نيز در تقويت اعتماد به نفس نقش مؤثري دارد. بايد هدف‎هايي را كه انتخاب مي‎كنيم در حد توانايي‎هايمان باشد تا هر بار كه كاري را با موفقيت به اتمام مي‎رسانيم يك لايه به اعتماد به نفس ما اضافه شود.
2) رشد اخلاقي
رشد اخلاقي يعني كنترل داشتن روي رفتار، عادات و خلق و خوي خود ؛ به طوري كه هم حقوق خود و هم رفاه و حقوق ديگران رعايت شود. كسي كه رشد اخلاقي دارد خصوصيات زير را داراست: هميشه پيامدهاي اجتماعي و رفتار و اخلاقش را در نظر مي گيرد، حتي در حين عصبانيت آنقدر كنترل دارد كه حرفي نزند تا بعد احساس گناه كند و يا باعث قطع روابط شود و به طور كلي پيامد بدي داشته باشد. يكي از فوائد داشتن رشد اخلاقي اين است كه انسان احساس آرامش مي‎كند چرا كه وقتي كسي كنترل رفتار و گفتارش را داشته باشد، بيشتر از همه خودش احساس آرامش مي‎كند. رشد اخلاقي باعث نزديكي دلهاست و در يك تعريف جامع مي توان گفت كه:
‹‹ واقعيت آن چيزي است كه هست و اخلاق آن چيزي است كه بايد باشد.››
3) رشد عاطفي
رشد عاطفي به معناي داشتن كنترل روي عواطف مثبت و منفي است. يكي از نشانه هاي رشد عاطفي داشتن اعتدال است؛ همانطور كه پرخاشگري محض غلط است، مطيع بودن محض نيزغلط مي باشد. مطلب ديگري كه در رشد عاطفي هر فرد بايد مورد توجه قرار بگيرد حس وظيفه شناسي است . به شخصي وظيفه شناس گفته مي شود كه وظايف نقشي را كه ايفا مي كند به خوبي بشناسد و انجام دهد. به طور كلي وظيفه شناسي در نقشها بيان مي شود؛ افراد وظيفه شناس احساس مطبوعي از زندگي دارند و از آن راضي هستند. افرادي كه از رشد عاطفي برخوردارند در زندگي احساس آرامش مي‎كنند و به ديگران هم آرامش مي‎دهند. ذكر يك نكته در اينجا ضروري به نظر مي رسد و آن نقشي است كه والدين در تربيت فرزندان خود دارند، چرا كه دختر يا پسر بايد از جنسيت خويش راضي باشد در غير اين صورت رشد عاطفي با اختلال روبرو مي‎شود. والدين بايد بدانند كه دختر و پسر فرقي ندارند. تفاوت در نقشي است كه آنها در آينده ايفا مي‎كنند. بايد آنها را با صداقت، قاطع و دلسوز و مهربان تربيت كرد.
تا اينجا به ذكر مسائلي پرداختيم كه قبل از ازدواج بايد مورد توجه قرار بگيرد
اما بسياري ازنكات هست كه بعد از ازدواج بايد مد نظر داشت و براي رسيدن به حد مطلوب آن تلاش كرد.
قطعاً از هر دختر يا پسر جواني كه سؤال شود معيار خوشبختي بعد از ازدواج را چه مي داند ؛ يكي از معيارهايش را به داشتن تفاهم اختصاص مي دهد. بسياري تفاهم را شبيه هم بودن و اختلاف نظر نداشتن مي پندارند در حالي كه زن و شوهر بايد مكمل هم باشند نه اين كه مثل هم شوند. براي دستيابي به تفاهم بايد بتوانيم شرايط يكديگر را درك كنيم و خود را درجاي ديگري ببينيم وهم احساس شويم. چيزي كه هر زوج جواني بايد بداند اين است كه هيچ رفتاري به خودي خود، سر نمي‎زند . زن ومرد بايد بتوانند از دريچه چشم هم به مسائل بنگرند نه اين كه مقابل هم قرار بگيرند.
يكي ديگر از راه هاي رسيدن به تفاهم، داشتن صبر و شكيبايي و گذشت است.
اما گذشت و شكيبايي بايد دوطرفه باشد. گذشت يك طرفه باعث بدتر شدن و تقويت رفتار نامطلوب طرف مقابل مي شود. گذشت منطقي و آگاهانه گذشتي است كه طرف مقابل از آن اطلاع پيدا كند و خود نيز پشيمان و متنبه (تنيبه، آگاه) شود و در نتيجه، تغيير رفتار ايجاد شود. در غير اين صورت گذشت يك طرفه امري بيهوده است. براي ايجاد تفاهم نبايد به منزلت و ارزش انساني خود ضربه زد.
هنر گوش دادن
عامل ديگري كه درزندگي زناشويي بسيار حائز اهميت است ولي كمتر به آن پرداخته مي شود؛ هنرگوش دادن و چگونگي سخن گفتن است.
دقت و توجه به صحبت ديگران و مفاهيم آن، به موقع صحبت كردن و سخن مفيد و نه بيهوده گفتن يكي از عواملي است كه به درك متقابل زوجين كمك بسزايي مي كند. بايد به صحبت هاي طرف مقابل به خوبي گوش داد. به خصوص در زمان بحث و گفتگو كه آن نيز زمان مخصوصي دارد . اين امر باعث مي‎شود كه بحث به مشاجره كشيده نشود. مطلب ديگر با ملاطفت صحبت كردن است چرا كه گاهي نحوه و چگونگي سخن گفتن مقدم بر محتوا و به عبارتي "چه گفتن" است.
صداقت
در انتهاي اين مبحث به " صداقت " در زندگي زناشويي مي پردازيم . بسياري از مردم با نظر يكي از بزرگان موافقند كه گفته است " ترجيج مي دهم از شنيدن حقيقت غمگين شوم تا از شنيدن دروغ خوشحال گردم" . چرا كه عدم صداقت باعث مي شود تمامي صحبت هاي شخص زير سؤال رود و در تمام آنها شك و ترديد به وجود آيد. هيچ چيز به اندازه عدم صداقت باعث بي اعتمادي در زوجين نمي‎شود در عين حال سبب كينه نيز مي شود و فضاي مسمومي را ايجاد مي كند.

هیچ نظری موجود نیست:

محصولات زیبایی:برای سفارش محصول روی لینک مورد نظر کلیک کنید

> کرم لایه بردار فوری صورت olive اصل

13,000 تومان

> کرم موبر دائمي باله آ - اصل آلمان

31,000 تومان

> کرم صاف و نرم کننده مو Dark & Lovely

30,000 تومان

> کرم ضد لک وضد جوش ایسنس -ESSNCE

24,000 تومان

> صابون ضدجوش ولك و جوان كننده حلزون فلور

12,000 تومان

> كرم برطرف كننده سفيدي موي سر مجيك ميكس

28,000 تومان

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH

10,000 تومان

> كرم گارنير سبزو قرمز(جوانسازي))GARNiER

52,000 تومان

> كرم مرواريد اصل فلور محصول فرانسه

25,000 تومان

> اسپری فرم دهنده سینه دکتر جیمز

38,000 تومان

> کرم بزرگ و سفت کننده باسن پارتنر فرانسه

48,000 تومان

> کرم روشن کننده Emami ( برای مردان )

28,000 تومان

> کرم بزرگ و سفت کننده باسن والنسی

27,000 تومان

> رفع سفیدی مو MAGIC MIX ( مجیک میکس )

45,000 تومان

> لنز رنگی چشم تک رنگ اینوا

25,000 تومان

> لنز رنگی چشم چند رنگ اینوا

25,000 تومان

> ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز

25,000 تومان

> کرم لايه بردار و سفيدکننده Dove

22,000 تومان

> کرم موبر دوقلو قوی وجادوئی Magic clean

28,000 تومان

> ضد جوش و لک بای بای فرانسه

28,000 تومان

> ريمل هزار و يك مژه برژوا فرانسه

18,000 تومان

> کرم دوقلو روشن کننده و ضدلک قوی JIAOLI

69,000 تومان

> لوسیون رفع تیرگی مناطق حساس بدن Partner

28,000 تومان

> کرم ضد چروک و روشن کننده ولنسي 100٪ اصلي

15,000 تومان

> کرم پودر OLIVE OILE

18,000 تومان

> کرم مروارید اصل فلور-والنسی

29,000 تومان

> صابون کوسه ماهی والنسی

19,000 تومان

> -سفید کننده زیر بغل mistin(میستین)

17,000 تومان

> ست کامل و معجزه گر صورت ویتامین C

25,000 تومان

> کرم روشن کننده و زیبائی Emami (زنانه)

28,000 تومان

> ژل لاغری جلبک دریایی valensey

27,000 تومان

> جدیدترین ریمل برجوا3DMAX

15,000 تومان

> کرم رفع سفیدی موی سرYouThair

29,000 تومان

> صاف و نرم کننده مو .اصلDark & Lovely

27,000 تومان

> شامپوی مرطوب جلبک دریایی good life

18,000 تومان

> رنگ موی ریش و سبیل استراتژی ( BLACK )

35,000 تومان

> کرم لاغری پارتنر لاو

48,000 تومان

> کرم رفع سیاهی و کبودی بدن پارتنر لاو

48,000 تومان

> کپسول مایع جوان کننده پوست animate

35,000 تومان

> موبر باله آ موبر دائمی 100% تضمینی

32,000 تومان

> اتو مو استیم استایلر

61,500 تومان

> محلول درمانی رویش مو+شامبودرمانی ریزش مو

65,000 تومان

> کرم تقویتی دور چشم خاویار والنسی

30,000 تومان

> کرم رفع ترک بدن پارتنر لاو

48,000 تومان

> کرم جوان کننده دور چشم Oliveen nature

28,000 تومان

> کرم ضد پیری دست لیدی دیانا

17,000 تومان

> کرم ضد آفتاب فرانسوی Bioderma

14,000 تومان

> شامپوی رنگ موی استراتژی shampoo Strategy

35,000 تومان

> افترشیو بعد از اصلاح بانوان

28,000 تومان

> لوسیون سفید کننده چای سبز Dream Woman

28,000 تومان

> شامپوی گیاهی جین سینگ

18,000 تومان

> رنگ موی مردانه Perfect men 90

26,000 تومان

> کرم پودر ویتامین سی Dream Woman

18,000 تومان

> رنگ موی مردانه Nougat (سیاه)

32,000 تومان

> کرم رفع سیاهی بدن والنسی

34,000 تومان

> ژل لایه بردار فوری روغن زیتون Oliveen

18,000 تومان

> روغن مار دو در یک میس بیوتی

28,000 تومان

> کرم جوان کننده و آبرسان شیر خالص

48,000 تومان

> پودر معطر كننده وطراوت بخش بدن کونستانت

45,000 تومان

> ژل لاغری نیترو اصل

29,000 تومان

> كرم اسكراپ پارتنر لاو

48,000 تومان

> پودر معطر کننده بدن

36,000 تومان

> ماسکهای کلاژن دارصورت کره جنوبیpurederm

18,000 تومان

> ست کامل حجم دهنده لب

16,500 تومان

> کرم ترک شکم و پوست میس تین

22,000 تومان

> صابون بهداشتی زنانه تایگر100% موثر

15,000 تومان

> شامپو رنگ مو A+B لانا

21,000 تومان

> روغن مار ملکه زیبایی

18,000 تومان

> ست درمانی مخصوص رفع تمامی لکه های صورت

45,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده سیـــنه partne

40,000 تومان

> ضد جوش و لک بای بای اصل فرانسوی

22,000 تومان

> کرم لاغری بازوی پارتنر لاو

30,000 تومان

> ژل لاغر کننده باسن loreal

30,000 تومان

> [جدیدترین کرم سفید کننده مردانه Emam

30,000 تومان

> صابون ضد جوش و لك درياي مرده فلورا

12,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده سینه partner

48,000 تومان

> ژل حجم دهنده وبزرگ کننده لب کلاژن دارlov

10,000 تومان

> پودر سفید کننده دندان گیاهیabaan

9,500 تومان

> محلول گیاهی هندی و قرص تقویتی ضد ریزش مو

100,000 تومان

> کرم رفع سیاهی و کبودی1&PARTNER 4

35,000 تومان

لوازم:برای کسب اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH

14,000 تومان

> اصلاح خانگی جاست تریم JUST A TRIM

23,000 تومان

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH با کیف

25,000 تومان

> رنده برقی کنوود انگلستان KENWOOD

45,000 تومان

> گن لاغری اسلیم لیفت SLIM N LIFT

35,000 تومان

> رخت آویز جادویی واندر هنگر WONDER HANGER

15,000 تومان

> مخلوط کن چند کاره مجیک بولت آلمانی

65,000 تومان

> اتو بخار ایستاده توبی TOBI

165,000 تومان

> بخارشو هاش دو اُ ماپ الترا H2O MOP ULTRA

70,000 تومان

> ریش تراش ضد آب میکروفورس

20,000 تومان

> سالادساز نایسر دایسر آلمانی اصل

35,000 تومان

> سالادساز اسنپ اسلایس SNAP N SLICE

20,000 تومان

> اتو مو اینستایلر IN-STYLER

45,000 تومان

> فر نوری FLAVOR OVEN WAVE

70,000 تومان

> نردبان و چرخ دستی توتال ترالی

131,000 تومان

> خشک کن لباس خانگی AIR-O-DRY

57,000 تومان

> ست چاقو میراکل بلید 3 MIRACLE BLADE

63,000 تومان

> اتو مو بخار استیم استایلر STEAM STYLER

58,000 تومان

> بخارپز پرو وی استیم تاور STEAM TOWER

67,000 تومان

> نردبان چندکاره ورسالدر

126,000 تومان

> گردگیر گوداستر شارژی GO DUSTER

27,000 تومان

> غذاساز همه کاره بولت اکسپرس

121,000 تومان

> جاروی مثلثی شارژی آلمان ایتالیا

40,000 تومان

> دستگاه ورزشی توتال کُر TOTAL CORE

67,000 تومان

> چاقوی شارژی سونیک بلید SONIC BLADE

35,000 تومان

> میله بارفیکس ایرون جیم|IRON GYM

30,000 تومان

> سرخ کن بدون روغن هات پلیت اتریش

60,000 تومان

> خردکن کیچن کینگ پرو|KITCHEN KING PRO

30,000 تومان

> دستگاه رول اتوماتیک توالت فرنگی

100,000 تومان

> کفشو چرخشی

37,000 تومان

> دستگاه تصفیه آب خانگی هرت اند هرت

210,000 تومان

> ست چاقوهای کانتر CONTOUR PRO KNIVES

46,000 تومان

> دستگاه ورزشی توتال کُر اسپانیا LLC

121,000 تومان

محصولات زناشویی:برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش روی محصول مورد نظر کلیک کنید

> کرم لارگو (افزایش حجم و سایز آلت تناسلی)

33,500 تومان

> قرص آمريكايي اصلي ويگومخصوص دیرانزالی

19,000 تومان

> قطره آلمانی جدید محرک زنانه

58,000 تومان

> قرص دير انزالي 50 دقيقه اي وگادول

14,000 تومان

> اسپری تاخیری لارگوlargo delay spray

19,000 تومان

> کرم لارگو- افزایش طول و ضخامت

25,000 تومان

> اسپری تاخیری ویاگرا (آمریكا-جدید)

24,000 تومان

> مگنا RX

145,000 تومان

> دستگاه لارجر باکس

110,000 تومان

> کرم 2عددي شارک پاور مخصوص آقایان

48,000 تومان

> اسپری تاخیری Super Dooz 125000

22,000 تومان

> شارک پاور-شارک پاور قرمز رنگ-shark power

35,000 تومان

> مگنا ارایکس RX-اصل.نمایندگی فعال ایران

120,000 تومان

> ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت

19,500 تومان

> تنگ كننده-افزایش میل جن-30 خانمها

30,000 تومان

> قرص یوهیم

100,000 تومان

> قرص 4 تایی تاخیر در انزال لوواگراLUVAGRA

10,000 تومان

> کرم گیاهی ژل فورت

22,000 تومان

> ژل زناشویی اینتیمو مخصوص خانمها

30,000 تومان

> ژل آمیزشی سیمپلکس فرانسه-رومانتیک و پلژ

19,000 تومان

> قرص ویاگرای قرمز -تقویت قوا

27,000 تومان

> کرم تاخيري delay shark

22,000 تومان

> کپسول MAXMAN اصل(تقویت قوای جن سی)

27,000 تومان

> اسپری تاخیری ویاگرا-اصل با هلوگرام

19,000 تومان

> حلقه ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت

25,000 تومان

> قرص سیالیس-cialis – ایجاد نعوظ

27,000 تومان

> اسپری Tiger power

28,000 تومان

> کرم 2عددي شارک پاور آبی

38,000 تومان

> کپسول درمانگر زود انزالی MAXMAN

65,000 تومان

> کرم لارگو اصل -افزایش طول و قطر (آقایان)

33,000 تومان

> ژل آمیزشی ایزی EASY PLAY TIME GEL

22,000 تومان

> صابون مردانه روغن تمساح فرانسوی100%طبیع

15,000 تومان

> قرص ویاگرای اصل آمریکا(30 عددی)

78,000 تومان

> کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو

45,000 تومان

> دستگاه لارجر باکس(با مجوز بهداشت)

110,000 تومان

> پک کامل رفع مشکلات زناشویی

99,000 تومان

> کپسول گیاهی مکس من آمریکایی اصل

50,000 تومان

> کرم شارک پاور مخصوص آقایان

28,000 تومان

> قرص سمنکس-Semenax

188,000 تومان

> ویگاریکس-تقویت بنیه جنسی

64,000 تومان

> 2عدد کرم شارک پاورآبی

36,000 تومان

> افزایش حجم (آقایان)شارک پاور

25,000 تومان

> ژل آ.م.ی.ز.ش.ی. تایگرلیدی(خانم ببره)برای

18,000 تومان

> Viamax power قهوه مردانه

75,000 تومان

> وایگورل.کرم افزایش دهنده میل ج.ن.سی

45,000 تومان

> ويگركس - پمپ تنظيم آقايان

85,000 تومان

> ژل آمیزشی اینفینیتی پلی تایم Infinity

22,000 تومان

> تقویت بنیه جنس-30 آقایان باقرصهای یوهیم

100,000 تومان

> قرص مگنارکس MAGNA+RX

145,000 تومان

> دستگاه وکیوم همراه آقایان ساخت آمریکا

85,000 تومان

> قرص سمنکس

150,000 تومان

> اسپری ویاگرا 99000 اصل

20,000 تومان

> ژل لایک ا ویرجین پلی تایمLIKE A VIRGIN

22,000 تومان

> دستگاه اکستندر مگنت دار

110,000 تومان

> تایگرکینگ tiger king

32,000 تومان

> کپسول درمان كننده زودانزالي یانگ گانگ

45,000 تومان

> کپسول و اسپری افزایش سایز آ.ل.ت Big Boy

68,000 تومان

> ژل آمیزشی دریمر پلی تایمPLAY TIME DREAME

22,000 تومان

> ست کامل درمانگر ناتوانی آقایان

110,000 تومان

> ژل آمیزشی فایر پلی تایم Play time fire

22,000 تومان

> پک محصول جنسی مردانه با اشانتیون ویژه

63,000 تومان

> Viamax power قهوه زنانه

75,000 تومان

> پمپ افزایش حجم آقایان آمریکایی

85,000 تومان

> دستگاه جس اکستندر بزرگ کننده دائمی عضو ت

235,000 تومان

> دستگاه اکستندر ساده

85,000 تومان

> قرص وایمکسVIMAX

120,000 تومان

> کپسول مکس من2 MAXMAN II

80,000 تومان

> ویگارکس

65,000 تومان

> مکس من 12 عددی اصل

30,000 تومان

> کرم لارگو اصلLARGO

32,000 تومان

> کرم گیاهی اروس انگلیسی 100%گیاهی

20,000 تومان

> ریش تراش MICROSTAR

25,000 تومان

> موکن ویزیوت WIZZIT

27,000 تومان

> مگنا آر ایکس+MAGNARX اصل

125,000 تومان

> دستگاه افزایش دهنده سایز اکستریم(آقایان)

165,000 تومان

> صابون العذاری QUEEN LOVE

12,000 تومان

> دستگاه پرو اکستندرمگنت دار ویژه

155,000 تومان

> ژل آمیزشی آیس من پلی تایمICE MAN

22,000 تومان

> کپسول بزرگ کننده 60 عددی مکس من

85,000 تومان

> پکیج افزایش سایز آ.ل.ت 100%گیاهی وتضمینی

149,000 تومان